Kan datorn göra lärarens jobb?

Det är intressant att tänka sig in i en framtid där hårdvara, mjukvara och UX (user experience) designen har utvecklats så långt att lärarens roll förändras och kanske tom marginaliseras. Är det överhuvudtaget möjligt eller kanske framförallt önskvärt?

Vad av lärarens jobb kan datorn göra idag?

Jag satte mig ner och funderade ett slag på vad datorn egentligen kan göra av datorns jobb idag. Många av de punkter jag kom på är sådana som ibland fungerar halvdant men som i framtiden säkerligen kommer att stabilisera sig än mer. Men här är det jag kom på:

  • Genomgångar – Kanske inte datorn som gör men det går i alla fall att spela in genomgångar en gång och spela upp oändligt antal gånger. Fördelen med detta är att det då går att lägga ordentligt med krut på att få en bra genomgång och få den bra. Nackdelen är att den här formen av inlärning saknar en mycket viktig ingridiens, nämligen kommunikation med den som lär sig.
  • Läxor – Att ha ett system som både hanterar och administrerar läxor finns inbyggda i diverse olika lärplattformar och tjänster för inlärning på nätet. Visserligen har nog inte det ultimata systemet byggts ännu men det finns bra sådana system. Själv tror jag att just mindre läxor passar alldeles utmärkt att låta datortjänster sköta då det inte är helt nödvändigt med kvalitativa delar i mindre läxor.
  • Prov – Möjligheten att göra helt självrättande prov finns redan idag. Det finns många tjänster som gör just detta och gör det bra, både gratisvarianter och varianter som kostar. Fördelen med detta är att här lyfts en stor arbetsbörda från läraren som kan fokusera mer på elevmöten. Nackdelen är dels att läraren kommer ha svårare att göra en korrekt bedömning samt att de mer kvalitativa kunskaperna är svårbedömda genom ettor och nollor.
  • Närvarohantering – Detta är förstås ingen typisk läraraktivitet men alla som jobbar i skolan idag vet om att det är rätt mycket administrativt arbete. Det finns redan mängder av närvarosystem men de kräver oftast aktivitet av läraren. Det skulle vara intressant med ett system där istället eleven tar ansvar för att registrera sin närvaro.

Detta är de olika delar som jag för tillfället kan komma på. Det finns självklart fler liknande idéer, kommentera gärna om du kommer på några.

Vad kan vi få se datorer göra åt lärare i framtiden?

Personligen tror jag att stor del av utvecklingen inom mjukvara och hårdvara kommer att dra sig åt hållet att utveckla användarupplevelsen och interaktiviteten. Det som förkortas som UXD, user experience design, eller rätt och slätt på svenska design för användaren. Här handlar det om att ribban för utvecklare och lärare höjs och där webbsidor och språket bakom kan vara så smart att den inlärningsprocessen blir effektivare och kanske tom roligare. Det här handlar om datamodeller (tex databaser) och visuella modeller (tex jQuery, moo tools, javascriptbibliotek, java i appar) kan komma att samspela så bra som möjligt. Här tror jag själv att lärare och utvecklare tillsammans kan skapa en grund för detta men det kommer självklart att krävas specialister inom bägge områdena.

Var vi hamnar och vad som till slut kommer att fungera kommer i vilket fall som helst att bli mycket spännande att få följa.

Är datorn ett stöd eller ett hinder i undervisningen?

E – learning och att lära sig med nätet som bas och utgångspunkt är intressant ur så många aspekter. Hur gör man datorn till ett hjälpmedel och inte ett distraherande moment? Hur får man datorn till ett stöd istället för ett krångligt verktyg som man först måste lära sig innan man lär sig det man VERKLIGEN skall lära.

Högre krav på individens förmåga att fokusera

Det råder inget tvivel om att det hos alla individer uppstår ett problem att fokusera i närheten av en dator. Vi använder inte bara nätet för att arbeta eller att lära oss saker. Lika mycket är nätet ett socialt nät eller ett fritidsnät där vi får utlopp för mycket roligt/spännande och socialt. Om E – learning skall fungera blir kraven högre på individen att lyckas abstrahera sig från facebook, twitter eller flashspelet för att kunna fokusera på studier eller arbete. Att lyfta upp denna diskussion och hjälpmedel kring området är av yttersta vikt.

Högre krav på utvecklares och pedagogers arbete

I det klassiska klassrummet förberedde sig läraren för en lektion, gick in i salen, föreläste om saken och sedan var det raka vägen till fikarummet. Denna tid är för längesedan förbi i klassrummet där lärarens roll lika mycket är coachens idag. Personlig kontakt och intensiv kommunikation präglar lärarens arbete i klassrummet. Dessutom fortsätter denna kommunikation utanför klassrummet. Att då av lärare kunna kräva att även kunna bolla med internetsidor och hur man hanterar inlärning via nätet kanske inte är möjligt? Kanske behöver vi pedagoger specialiserade på e – learning? Dessutom behövs det utvecklare i framkant som kan hantera det senaste inom programmering,  javascript och UX design.

Högre krav på infrastruktur

Det sista förhöjda kravet jag vill lyfta fram i detta är det på infrastrukturen. Utvecklingen på detta område har förstås varit rekordartad de senaste åren och aktiviteter som att kunna streama film och musik obehindrat var det nog inte många som trodde på för några år sedan. Men idag är vi där. Frågan är om vår infrastruktur räcker för att klara av de utmaningar som vi står inför?

När möjligheterna öppnar sig

Nu är förstås den stora frågan hur det ser ut på andra sidan. När är datorn en fantastisk möjlighet istället för ett hinder? När blir e – learning en självklarhet i skolan och i vardagen hos människor som vill utvecklas och lära sig mer? Svaret ligger förstås, enligt vår mening, hos dem som lyckas att ta itu med de hinder vi nämner här ovan. Som kan bygga team där utvecklare, pedagoger och tekniker samarbetar för att skapa den bästa interaktiva förutsättningen för elever.

En utbildning i framåtrörelse och förvirring

Det känns för tillfället som om utbildning, inlärningsmönster och sättet människor lär sig nya saker och får nya erfarenheter förändras. Borta är tiden då utbildning och kunskap endast var för de privilegierade i samhället.

Idag kan man utan problem hitta mängder av information, fakta, hjälp, tutorials och övningar på nätet och via de allra största och kändaste universitetens hemsidor. Du som tvivlar på detta kan ju gå till oxford universitys online kurser och själv kolla in vad du kan lära dig där. E – learning och utbildning på nätet växer så det knakar och det handlar inte längre om att hitta utbildning. Mer om att utveckla utbildning och hitta just den tjänsten där man lär sig effektivast och bäst.

Vad är framtiden nätinlärning?

Nu ger vi oss in på gissningarnas område. Vi vet inte ännu vad som kommer att vara framtiden utbildning. Det enda vi är ganska säkra på är att de allra flesta kunskapskällor och mediakällor inom några år kommer i stora drag lämna de traditionella formerna böcker och skrivhäften. Säkerligen kommer de inte att försvinna. Behovet av LP plattor finns fortfarande hos en del men de allra flesta använder väl spotify?

Vår gissning är i alla fall att de som lyckas med bra utbildning via e-learning är de som lyckas med följande kombination:

  • Säker, stabil och nydanande teknik.
  • Interaktiva och utmanande teknik.
  • Kommunikativ och personlig utformning.
  • Anpassning efter elever och deras frågor.

Håller du med?